Eindbeslissing over het voorstel van ELIA betreffende de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2016

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft twee openbare raadplegingen georganiseerd: over het voorstel van werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing. In deze eindbeslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2016.

Download het document (pdf, 993 kB)

Datum van goedkeuring

20 oktober 2016

Referentie

Beslissing(B)161020-CDC-1494

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact