Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR houdende een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG voorlegt. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van addendum aan de werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing. Ze ontving 7 reacties, die na overleg geen vertrouwelijke elementen bleken te bevatten en integraal werden toegevoegd aan de beslissing. Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf de aanbesteding voor de strategische reserve in 2017.

Download het document (pdf, 2837 kB)

Datum van goedkeuring

07 april 2017

Referentie

Beslissing(B)1619

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact