Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet, dient de netbeheerder de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van de werkingsregels ingediend door Elia en over de ontwerpbeslissing. In haar eindbeslissing keurt de CREG het voorstel van Elia voor de werkingsregels betreffende de strategische reserve goed mits een aantal aanpassingen aan het voorstel.
Download het document (pdf, 702.02 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)140605-CDC-1330