Eindbeslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve

Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet, dient de netbeheerder de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van de werkingsregels ingediend door Elia en over de ontwerpbeslissing. In haar eindbeslissing keurt de CREG het voorstel van Elia voor de werkingsregels betreffende de strategische reserve goed mits een aantal aanpassingen aan het voorstel.

Download het document (pdf, 718 kB)

Datum van goedkeuring

05 juni 2014

Referentie

Beslissing(B)140605-CDC-1330

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact