Samenvatting

Met deze beslissing keurt de CREG de budgetten van de ODV strategische reserve en CRM voor 2022 goed maar legt zij geen tarief vast aangezien deze kosten voortaan door de federale staatsbegroting worden gedekt.

Download het document (pdf, 360.05 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/75