Samenvatting

De CREG heeft het rapport van netbeheerder Elia ontvangen met de gegevens over de prijzen en de volumes die zijn aangeboden voor de strategische reserve. Zoals wettelijk bepaald zal de CREG hierover tegen begin september een onderbouwd advies uitbrengen, waarbij zij aangeeft of de prijs van de voorgestelde combinatie van offertes voor de levering van de strategische reserve al dan niet manifest onredelijk is. Indien dit advies positief is, kan de netbeheerder overeenkomsten sluiten met de aanbieders.
Download het document (pdf, 174.52 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Persbericht PR121