Samenvatting

Elia heeft haar studie over de bevoorradingszekerheid en flexibiliteit 2020-2030 gepubliceerd op 28 juni 2019. In haar studie 1957 formuleert de CREG meerdere voorstellen tot verbetering. Volgens de CREG kunnen een aantal hypotheses in de studie van Elia leiden tot een overschatting van de capaciteitsnoden die Elia vooropstelt.

Gezien de impact van de kost van een CRM op de factuur van de consumenten, vindt de CREG dat het belangrijk is om de capaciteitsnoden op een meer optimale en preciezere manier te bepalen, met inachtneming van de bevoorradingszekerheid en het vermijden van een al te grote overschatting van het nodige volume. De CREG suggereert daarom om een bijkomende analyse te vragen aan Elia waarbij de voorstellen opgesomd in dit document geïntegreerd worden, vooraleer te concluderen hoe groot een eventueel elektriciteitstekort is.

Teneinde zo efficiënt mogelijk tegemoet te komen aan de bekommernissen van de bevoorradingszekerheid, meent de CREG dat naast de uitwerking van een marktbrede CRM, ook de optie van een Strategische Reserve best open gehouden wordt. Het Clean Energy Package voorziet immers een hiërarchie waarbij in eerste instantie onderzocht moet worden of een Strategische Reserve een eventueel elektriciteitstekort kan oplossen.

Download het document (pdf, 921.87 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)1957