Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels voor de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2019

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing.

In deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2019.

Download het document (pdf, 231 kB)

Datum van goedkeuring

14 februari 2019

Referentie

Beslissing(B)1885

Bijlage(n)

  1. Voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR nv betreffende de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2019, alsook een versie met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2018.
  2. Individuele antwoorden op raadpleging

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Strategische reserve

Print Contact