Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing.

In deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2019.

Download het document (pdf, 225.76 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1885