Samenvatting

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG, op 26 oktober 2023, de resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2027-2028 gevalideerd. De CREG heeft met name op basis van het analyseverslag van de Auditor van de capaciteitsmarkt die ze heeft aangesteld, vastgesteld dat de veiling gehouden werd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Download het document (pdf, 335.94 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2679

Bijlage(n)