20 resultaten gevonden voor

Richtlijnen over de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per groenestroomcertificaat voor offshore windenergie

Op vraag van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft de CREG richtlijnen uitgewerkt over de toepassing van de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per...
Datum van goedkeuring