Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

Samenvatting

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG wenst met deze richtlijnen tegemoet te komen aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd.

Download het document (pdf, 269 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2019

Referentie

Richtlijnen(R)2042

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven elektriciteit, Toeslagen en heffingen

Print Contact