Samenvatting

Na de afkondiging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering werd het ontwerp van richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten definitief door de CREG goedgekeurd.

Download het document (pdf, 612.29 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Richtlijnen (R)2129