Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

Samenvatting

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 de door de CREG gevraagde vernietiging uitgesproken, doch met handhaving van de rechtsgevolgen voor wat betreft de bedragen gefactureerd vóór de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad. De CREG stelt vast dat dit in de praktijk een langere overgangstermijn is dan deze verleend in haar richtlijnen (R)2076, wat dus meer tijd geeft aan de leveranciers en andere marktactoren om zich aan te passen. Teneinde geen discrepantie te creëren met het arrest en om dezelfde invoeringsdatum in alle gewesten te bekomen, heeft de CREG besloten om de toepassing van deze richtlijnen opnieuw te verdagen. De nieuwe datum is de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad.

Download het document (pdf, 299 kB)

Datum van goedkeuring

04 februari 2021

Referentie

Richtlijnen(R)2199

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact