Samenvatting

Het nieuwe huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 14 december 2015. Daarnaast heeft het directiecomité van de CREG richtsnoeren vastgesteld over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan, eveneens na een openbare raadpleging. Deze richtsnoeren zijn van toepassing op alle materies die de CREG behandelt.
Download het document (pdf, 554.25 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Guidelines (R)150827-CDC-1404

Thema's