Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

Samenvatting

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG kwam op 20 december 2019 met richtlijnen tegemoet aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd. Opnieuw op verzoek van marktpartijen is op 16 april 2020 een tweede versie van de richtlijnen goedgekeurd, die de vorige vervangt teneinde de datum van inwerkingtreding uit te stellen.

Download het document (pdf, 286 kB)

Datum van goedkeuring

16 april 2020

Referentie

Richtlijnen(R)2076

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen, Tarieven elektriciteit

Print Contact