Samenvatting

Op vraag van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft de CREG richtlijnen uitgewerkt over de toepassing van de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per groenestroomcertificaat voor offshore windenergie. Deze richtlijnen, die na bilateraal overleg tot stand zijn gekomen, omvatten de procedures aangaande de indiening van het dossier, het onderzoek door de CREG, en de bepaling van de minimumprijs per domeinconcessie.

Download het document (pdf, 689.59 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Richtlijnen (R)141023-CDC-1371