Richtlijnen over de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per groenestroomcertificaat voor offshore windenergie

Samenvatting

Op vraag van het Belgian Offshore Platform (BOP) heeft de CREG richtlijnen uitgewerkt over de toepassing van de procedure voor de vastlegging van de waarden die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de minimumprijs per groenestroomcertificaat voor offshore windenergie. Deze richtlijnen, die na bilateraal overleg tot stand zijn gekomen, omvatten de procedures aangaande de indiening van het dossier, het onderzoek door de CREG, en de bepaling van de minimumprijs per domeinconcessie.

Download het document (pdf, 706 kB)

Datum van goedkeuring

23 oktober 2014

Referentie

Richtlijnen(R)141023-CDC-1371

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie, Hernieuwbare energie

Print Contact