Samenvatting

De sociale tarieven voor het eerste kwartaal van 2024 zijn nu online beschikbaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal stijgen de sociale elektriciteitstarieven gemiddeld met 9,3 % terwijl het sociaal tarief voor aardgas (en warmte) met 9,6 % stijgt als gevolg van de plafonnering op jaarlijkse basis.

Voor elektriciteit worden de sociale tarieven die van toepassing zijn in het vierde kwartaal van 2023 berekend op basis van de goedkoopste commerciële tarieven in december 2023. Ze mogen niet worden geplafonneerd, aangezien hun driemaandelijkse en jaarlijkse stijgingen de respectievelijke plafonds van 10% en 20% niet overschrijden. Het enkelvoudig tarief, het tweevoudig tarief dag, het tweevoudig tarief nacht en het exclusieve nacht tarief hebben elk een afzonderlijke waarde.

Voor aardgas zou het sociaal tarief van het 1ste kwartaal van 2024, berekend op basis van de goedkoopste commerciële tarieven in december 2023, stijgen met 16,4 % op kwartaalbasis en met 38,2 % op jaarbasis. Het zou dus moeten worden geplafonneerd. Het jaarlijkse plafond zal worden gehandhaafd voor zover dit het gunstigste resultaat voor de consumenten oplevert.

Download het document (pdf, 444.64 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2712

Thema's