Samenvatting

De CREG heeft het voorstel van balanceringstarieven 2024 van Balansys goedgekeurd.

De onbalansheffingen voor de kleine veroorzakers worden verlaagd en er wordt een stimuleringsfactor geïntroduceerd. De neutraliteitsheffing wordt bijgesteld tot € - 0,05/MWh.

Zodoende worden de bevrachters aangemoedigd om de balanceringsregels in de Belux-zone beter na te leven.

Download het document (pdf, 300.47 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2121/5