Samenvatting

Interconnector (UK) diende bij de CREG een gewijzigd standaard aardgasvervoerscontract (IAA en IAC) in met vraag tot goedkeuring. Het voorstel kwam tot stand na een openbare consultatie van de markt.

De voornaamste wijziging van het IAA is een aanpassing die het mogelijk maakt dat alle capaciteitsproducten in geval van overmacht in aanmerking komen voor een reductie van de te betalen capaciteitsvergoeding. 

De voornaamste wijzigingen van het IAC zijn: verlenging van de capaciteitstoewijzingsperiode voor het aanbod van capaciteitsproducten via het impliciet allocatie mechanisme (IAM), mogelijkheid om het IAM te gebruiken niet enkel in combinatie met aankoop van aardgas maar ook gecombineerd met verkoop van aardgas, het aanbod van een Voorwaardelijk Vaste Capaciteitsproduct en wijzigingen die het mogelijk maken om van het huidige gebruikte IUK Shipper Information System over te stappen naar het GSmart aardgas Management Systeem in combinatie met een elektronisch dataplatform EDP.  

De marktpartijen die deelnamen aan de openbare consultatie hebben hun opmerkingen gegeven en vragen gesteld over de documenten die door IUK ter consultatie werden voorgelegd. Het consultatieverslag wordt toegevoegd in bijlage aan de beslissing van de CREG.

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel van wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract van IUK goed.

Download het document (pdf, 457.09 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1982