Samenvatting

Interconnector (UK) deed een voorstel aan de CREG om het aanbod aan vaste capaciteit via de impliciete veilingmethode te verhogen.

Het voorstel kwam tot stand na een marktconsultatie door IUK. Marktpartijen waren positief over de inspanningen die IUK doet om het aanbod van flexibele diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden. Ze zien een meerwaarde in de verhoging van het aanbod van vervoersdiensten via impliciete allocatie (naast het expliciete aanbod via Prisma).

In deze beslissing keurt de CREG het voorstel goed en vraagt ze uitdrukkelijk aan IUK om het aanbod van vaste capaciteit te maximaliseren. Daarnaast moet IUK onderzoeken hoe onderbreekbare capaciteit kan worden omgezet naar conditionele capaciteit. De CREG verwacht die informatie voor 1 juni 2019.

Download het document (pdf, 407.05 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1908