Samenvatting

Interconnector Limited diende bij de CREG een gewijzigd standaard aardgasvervoerscontract (IAA en IAC) in met vraag tot goedkeuring. Het voorstel kwam tot stand na een openbare raadpleging van de markt.

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

  • het verhogen van de hoeveelheid capaciteit die via het impliciet allocatie mechanisme kan worden aangeboden van 75 % naar 90 %;
  • het verkleinen van het publicatievenster voor capaciteit aangeboden via Prisma naar 3 dagen;
  • het aanbieden van een gedifferentieerde bijkomende koolstof neutrale dienst;
  • het publiceren van een ontwerpplanning voor het lange termijn onderhoud en dit voor de aanvang van het kalenderjaar;
  • de bepalingen inzake kredietondersteuning.

De marktpartijen die deelnamen aan de openbare consultatie hebben hun opmerkingen gegeven en vragen gesteld over de documenten die door Interconnector Limited ter consultatie werden voorgelegd. Het consultatieverslag wordt toegevoegd in bijlage aan de beslissing van de CREG.

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel van wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract van Interconnector Limited goed.

Download het document (pdf, 546.6 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2325

Bijlage(n)