Samenvatting

In deze nota analyseert de CREG de meest opvallende evoluties van het afgelopen jaar op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas. Waar mogelijk worden de meest recente cijfers gekaderd in historische trends.

Wat betreft de elektriciteitsmarkten, wordt een overzicht gegeven van het totale verbruik en de belasting van het netwerk, de productie van elektriciteit, de uitwisselingen op de day-aheadmarkten, het gebruik van de interconnecties en de werking van de balanceringsmarkt.

Wat betreft de gasmarkten, worden de grensoverschrijdende stromen en het (genormaliseerd) verbruik beschreven, evenals het gebruik van de ondergrondse opslag in België en Europa, de LNG-aanvoer en de prijsevoluties op de korte- en langetermijnmarkten.

Download het document (pdf, 1.76 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2720