42 resultaten gevonden voor

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van de nv Elia Transmission Belgium in 2020 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

De beslissing (B)2249 keurt de deelname goed van Elia aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (de NEMO’s) actief in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday marktkoppeling in 2020. Deze...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het gekwantificeerd voorstel van de nv Elia Transmission Belgium over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2021

Met haar beslissing (B)2250 keurt de CREG het voorstel goed van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de elektriciteitsbeurzen actief in België (de NEMO’s) voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzigingen aan de gemeenschappelijke capaciteitsberekenings-methodologie

De CREG ontving, in november 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek in de Core regio. Na overleg met de andere betrokken regulerende instanties...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra voor de systeembeheersregio “Centraal Europa”

De CREG ontving, in juli 2020, een voorstel van Elia voor de oprichting van de regionale coördinatiecentra in de systeembeheersregio Centraal Europa. Na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste de CREG, na het invoeren van een...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO en aanpassingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943

De CREG ontving in juli 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de aanpassingen aan de marktkoppeling in de CWE regio naar aanleiding van de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland/Luxemburg en België en naar aanleiding van de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones

De CREG ontving op 18 juni 2019 de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van transmissienetbeheerder Elia voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen asynchroon geconnecteerde...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van Elia in 2018 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van de vaststelling, de wijziging en de toepassing van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

Beslissing (B)2019 bepaalt de bijdrage van Elia in 2018 aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (NEMO’s) die in België actief zijn voor de ontwikkeling, wijziging en toepassing van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het aangepaste voorstel van de nv Elia System Operator over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019

Op 7 november 2019 heeft de CREG het aangepast voorstel van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019 in overeenstemming met de Europese...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

De CREG ontving, in juli 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel tot wijziging van de regionale eisen voor de geharmoniseerde veilingsregels. Dit voorstel werd door alle transmissiesysteembeheerders van de Core regio ontwikkeld en...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve intraday-en langetermijnallocatie- en nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de langetermijn en intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de nominatie van energie-uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar...
Datum van goedkeuring
Type