Samenvatting

De CREG ontving op 18 juni 2019 de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van transmissienetbeheerder Elia voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen asynchroon geconnecteerde transmissienetbeheerders.

Na evaluatie door de relevante regulerende instanties hebben deze een overeenstemming bereikt over het voorstel en vastgesteld dat dit voorstel voldoet aan de vereisten van artikel 51.2 van de EBGL. De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Erratum

Download het document (pdf, 319.75 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2040

Thema's