Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones

Samenvatting

De CREG ontving op 18 juni 2019 de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van transmissienetbeheerder Elia voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle niet-beoogde energie-uitwisselingen tussen asynchroon geconnecteerde transmissienetbeheerders.

Na evaluatie door de relevante regulerende instanties hebben deze een overeenstemming bereikt over het voorstel en vastgesteld dat dit voorstel voldoet aan de vereisten van artikel 51.2 van de EBGL. De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Erratum

Download het document (pdf, 327 kB)

Datum van goedkeuring

09 januari 2020

Referentie

Beslissing(B)2040

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact