Samenvatting

De CREG ontving, in juli 2020, een voorstel van Elia voor de oprichting van de regionale coördinatiecentra in de systeembeheersregio Centraal Europa. Na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste de CREG, na het invoeren van een aantal wijzigingen, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 409.5 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2189

Thema's