Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

Samenvatting

De CREG ontving, in juli 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel tot wijziging van de regionale eisen voor de geharmoniseerde veilingsregels. Dit voorstel werd door alle transmissiesysteembeheerders van de Core regio ontwikkeld en ter goedkeuring voorgelegd. De CREG besliste, na overleg met de andere regulerende instanties binnen de Core regio, het voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 341 kB)

Datum van goedkeuring

17 oktober 2019

Referentie

Beslissing(B)2011

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktplatformen

Print Contact