Advies over de aanvraag van EPEX SPOT SE tot aanwijzing als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)

Samenvatting

De CREG ontving, in juni 2019, van de minister van Energie een vraag om advies met betrekking tot de aanvraag van EPEX SPOT tot aanduiding als benoemde elektriciteitsmarktbeheerder. De CREG onderzoek, in dit advies, in welke mate EPEX SPOT voldoet aan de aanwijzingscriteria die worden vastgelegd in de CACM Verordening.

Download het document (pdf, 453 kB)

Datum van goedkeuring

05 september 2019

Referentie

Advies(A)1985

Bijlage(n)

Aanvraag tot aanwijzing als NEMO voor de eenvormige day-ahead en intradaykoppeling in België

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktplatformen

Print Contact