Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

Samenvatting

In december 2018 diende Interconnector (UK) zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. Het voorstel kwam er na een openbare raadpleging, waarna de Europese energieregulator ACER haar opmerkingen formuleerde.

De CREG besliste de vergoedingsmethodologie van IUK goed te keuren, zoals Ofgem eerder ook al deed. De CREG vraagt wel dat IUK tegemoetkomt aan twee formele opmerkingen van ACER. Dit kan gebeuren bij een volgende herziening van de vergoedingsmethodologie. De beslissing van de CREG is een gemotiveerde beslissing, conform de bepalingen van de Europese netwerkcode over geharmoniseerde transmissietariefstructuren, die  aan de Europese Commissie en ACER ter kennis wordt gebracht.

Download het document (pdf, 286 kB)

Datum van goedkeuring

21 maart 2019

Referentie

Beslissing(B)1915

Bijlage(n)

  1. Règles d’allocation harmonises pour les droits de transport à long terme – Annexe spécifique à la RCC Core conformément à l’article 52 du Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 juillet 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme
  2. Agreement by all Core Regulatory Authorities agreed at the Core Energy Regulators’ Regional Forum on the Core capacity calculation region TSOs’ regional specific annex for the CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation, dated 20 december 2018
  3. Request for amendment by Core Regulatory Authorities of the Core capacity calculation region on the Core capacity calculation region TSOs’ regional specific annex for CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation, dated 24 april 2018

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Interconnectie elektriciteit, Marktmodel, Marktplatformen

Print Contact