Samenvatting

Op 7 november 2019 heeft de CREG het aangepast voorstel van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019 in overeenstemming met de Europese CACM-verordening goedgekeurd. De bijdrage die met toepassing van deze beslissing effectief verschuldigd zal zijn, zal voorwerp uitmaken van een verslag en een specifieke beslissing in de loop van 2020.

Download het document (pdf, 345.46 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1968

Thema's