Beslissing over het aangepaste voorstel van de nv Elia System Operator over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019

Samenvatting

Op 7 november 2019 heeft de CREG het aangepast voorstel van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019 in overeenstemming met de Europese CACM-verordening goedgekeurd. De bijdrage die met toepassing van deze beslissing effectief verschuldigd zal zijn, zal voorwerp uitmaken van een verslag en een specifieke beslissing in de loop van 2020.

Download het document (pdf, 353 kB)

Datum van goedkeuring

07 november 2019

Referentie

Beslissing(B)1968

Bijlage(n)

Voorstel van 9 september 2019 betreffende een Kostenbijdrage door Elia aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s en/of NEMO’s die in een andere lidstaat zijn aangewezen en handelsdiensten mogen aanbieden in de day-ahead en/of intradaytijdsbestekken in België voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead en intradaykoppeling in overeenstemming met artikel 76(2) van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteits-toewijzing en congestiebeheer

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact