Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van Elia in 2018 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van de vaststelling, de wijziging en de toepassing van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

Samenvatting

Beslissing (B)2019 bepaalt de bijdrage van Elia in 2018 aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (NEMO’s) die in België actief zijn voor de ontwikkeling, wijziging en toepassing van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling van de markten. Deze bijdrage is voorzien in artikel 76 van de verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (de “CACM-verordening”) en werd berekend in overeenstemming met de Guidance van de CREG van 22 november 2017.

Download het document (pdf, 1145 kB)

Datum van goedkeuring

20 december 2019

Referentie

Beslissing(B)2019

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact