Samenvatting

De CREG ontving in juli 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de aanpassingen aan de marktkoppeling in de CWE regio naar aanleiding van de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland/Luxemburg en België en naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943. Na het organiseren van een openbare raadpleging op haar website in augustus 2020, besliste de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 526.52 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2106

Bijlage(n)

Thema's