Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO en aanpassingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943

Samenvatting

De CREG ontving in juli 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor de aanpassingen aan de marktkoppeling in de CWE regio naar aanleiding van de introductie van de biedzonegrens tussen Duitsland/Luxemburg en België en naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943. Na het organiseren van een openbare raadpleging op haar website in augustus 2020, besliste de CREG om het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 539 kB)

Datum van goedkeuring

03 september 2020

Referentie

Beslissing(B)2106

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Marktplatformen

Print Contact