56 resultaten gevonden voor

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de levensduurverlenging van de bestaande STEG Centrale, met een vermogen van 385 MW, op de site van Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde en voor de exploitatie van de gascentrale gelegen op de site van Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde, in STEG-modus, voor een vermogen van 385 MW en in open cyclus voor een vermogen van 259,8 MW

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de levensduurverlenging van de bestaande STEG Centrale, met een vermogen van 385 MW, op de site van Vilvoorde in de gemeente...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het model van aangifte in te dienen door de schuldenaars van de heffing ingevoerd in het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een productie-eenheid op het transmissienet, specifiek een bijkomende OCGT [VERTROUWELIJK]

Na openbare raadpleging van de marktspelers, heeft de CREG beslist het voorstel van Elia goed te keuren om een aansluiting met flexibele toegang toe te kennen voor een bijkomende productie-eenheid type D, namelijk een open cyclus gasturbine.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het verzoek van de NV Elia Transmission Belgium van 28 oktober 2021 tot afwijking van de toepassing in artikel 4.1, a) van de Europese netcode RfG voor bestaande elektriciteitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV

De CREG beslist dat de bestaande elektriciteitsproductie-eenheden type D van minder dan 25 MW en met een spanning op het aansluitingspunt van 110 kV of hoger de procedure van substantiële modernisering niet hoeven te doorlopen, en dat bij een...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning van de nv Dils-Energie voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit te Dilsen-Stokkem na de verkoop van alle aandelen van de nv Dils-energie door Advanced Power AG aan RWE Generation NL BV

De CREG brengt een advies uit betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning van de nv Dils-Energie voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit te Dilsen-Stokkem na de verkoop van alle aandelen...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een windpark tot 26,125 MW gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten door de NV Aspiravi

De CREG brengt een positief advies uit over de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een windpark tot 26,125 MW gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten door de NV Aspiravi.
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom-en gasturbine van maximum 595 MWe of 870 MWe op de site van Seraing, gesitueerd op het grondgebied van Seraing door de NV Luminus

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom-en gasturbine van maximum 595 MWe of 870 MWe op de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine van maximum 320 MWe te Roux door de NV Electrabel

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine van maximum 320 MWe te Roux door de NV Electrabel
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (875 MWe STEG) op de site van Awirs (gemeente Flémalle) door de NV Electrabel

De CREG brengt een gunstig advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (875 MWe STEG) op de site van Awirs (gemeente Flémalle) door de NV Electrabel
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (STEG van 900 MWe) in Tessenderlo door de NV Tessenderlo Development Services

De CREG brengt een advies uit over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (STEG van 900 MWe) in Tessenderlo door de NV Tessenderlo Development Services
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit

De CREG ontving, eind juli 2020, van de minister van Energie een verzoek voor advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV RWE Generation Belgium voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Zwijndrecht na de verwerving van alle aandelen door INEOS Oxide Limited

De CREG brengt een advies uit over de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV RWE Generation Belgium voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Zwijndrecht na de verwerving van...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV T-Power voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Tessenderlo na de verwerving van alle aandelen door de NV Tessenderlo Group

De CREG brengt een advies uit over de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV T-Power voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Tessenderlo na de verwerving van alle aandelen...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's