Samenvatting

De CREG ontving, eind juli 2020, van de minister van Energie een verzoek voor advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit.

De CREG heeft het ontwerp geanalyseerd en formuleert in haar advies een aantal opmerkingen, hoofdzakelijk om de aanvraagprocedure te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Download het document (pdf, 433.72 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advice (A)2112

Thema's