Samenvatting

De CREG beslist dat de bestaande elektriciteitsproductie-eenheden type D van minder dan 25 MW en met een spanning op het aansluitingspunt van 110 kV of hoger de procedure van substantiële modernisering niet hoeven te doorlopen, en dat bij een mogelijke hernieuwing van dit afwijkingsverzoek door Elia de kwantitatieve analyse in de kosten-batenanalyse vervolledigd dient te worden. Deze afwijking wordt toegekend tot 9 juli 2024.

Download het document (pdf, 402.15 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2358

Bijlage(n)

Thema's