Samenvatting

Op 19 januari 2022 heeft de CREG per elektronische brief van Elia het voorstel ontvangen, inclusief technisch verslag, voor het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een bijkomende productie-eenheid PGM type D, namelijk een Open Cyclus Gasturbine. 

Aangezien dit de eerste maal was dat de CREG van Elia een aanvraag tot goedkeuring van een aansluiting met flexibele toegang ontving, heeft de CREG via een openbare raadpleging van de niet-vertrouwelijke versie van de ontwerpbeslissing aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden om hun opmerkingen in te dienen op de door de CREG gehanteerde criteria ter evaluatie van dergelijke aanvragen. Nadien heeft de CREG op 31 maart 2022 besloten om het voorstel van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 354.67 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2335