Raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten

Deadline:21 september 2016
Publicatie:31 augustus 2016
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 1 januari 2017

De ontwerpbeslissing bevat als bijlage het voorstel van Elia, en eveneens een versie waarin de aangebrachte wijzigingen werden aangeduid ten overstaan van de werkingsregels die door de CREG werden goedgekeurd aan de hand van beslissing (B)160609-CDC-1525 van 9 juni 2016.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de aanpassingen voorgesteld door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten:

Resultaten

Ontvangen antwoorden:

Eindbeslissing 1556

Print Contact