Warmtekrachtkoppeling

Een warmtekrachtkoppeling (afgekort WKK) produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit op basis van één brandstof.

Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa).

WKK-installaties worden in België zowel op federaal niveau als door de verschillende gewesten financieel ondersteund. Die steun wordt gefinancierd door de groenestroom- en WKK-bijdragen op uw energiefactuur.

Print Contact