Ontwerpbeslissing (B)1632 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten

Deadline:14 juni 2017
Publicatie:24 mei 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1605 van de CREG van 30 maart 2017.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten:

Brief van ELIA van 9 mei 2017 (alleen NL)

Resultaten

Ontvangen antwoorden:

Print Contact