Beslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Samenvatting

Met toepassing van artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het geactualiseerd voorstel van onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023. De structuur en inhoud van het plan zijn aanzienlijk verbeterd. Enkele projecten uit de oorspronkelijke versie van het plan die waren afgewezen, worden nu weerhouden. De meeste van de nieuwe projecten werden ook door de CREG weerhouden. Elia heeft de mogelijkheid om elke jaar van de regulatoire periode, uiterlijk op 1 juli, een nieuwe versie van haar plan voor te leggen.

Download het document (pdf, 883 kB)

Datum van goedkeuring

17 december 2020

Referentie

Beslissing(B)658E/69

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Tariefmethodologie elektriciteit, Transmissie elektriciteit

Print Contact