Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring betreffende de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de ondersteunende diensten van de NV FLUXYS voor het jaar 2002

Samenvatting

De gaswet bepaalt dat elke vervoersonderneming in België elk jaar haar tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet dat zij exploiteert, evenals de tarieven voor de ondersteunende diensten, ter goedkeuring moet voorleggen aan de CREG.

Download het document (pdf, 777 kB)

Datum van goedkeuring

26 september 2002

Referentie

Beslissing(B)020926-CDC-95

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, Ondersteunende diensten

Print Contact