Nota over het inefficiënt gebruik van de interconnecties met Frankrijk en Nederland en bijgevolg het niet naleven van artikel 177 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2002 (Technisch Reglement) door de netbeheerder

Print Contact