Nota over het inefficiënt gebruik van de interconnecties met Frankrijk en Nederland en bijgevolg het niet naleven van artikel 177 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2002 (Technisch Reglement) door de netbeheerder

Samenvatting

Deze nota gaat in op het primordiaal belang voor de Belgische elektriciteitsmarkt van een efficiënt gebruik van de interconnectiecapaciteit met Frankrijk en Nederland en meer bepaald de vereffening als er congestie is in de ene richting, terwijl er ook genomineerd wordt in de andere richting. Dit gebrek aan vereffening in het verleden en het bijhorende inefficiënte gebruik van de interconnecties

Download het document (pdf, 225 kB)

Datum van goedkeuring

30 juli 2008

Referentie

Nota(Z)080730-CDC-775

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact