Studie over de indicatieve vergelijking van de tarieven voor de overbrenging van aardgas van FLUXYS NV en verscheidene Europese operatoren

Samenvatting

De CREG heeft een indicatieve vergelijking gemaakt van de tarieven voor het gebruik van het vervoersnet, meer specifiek voor de overbrenging, van Distrigas, dat sinds november 2001 Fluxys heet, met die van de meest representatieve gasoperatoren van de buurlanden die over een gasmarkt beschikken met een vergelijkbare graad van maturiteit met die van België. De studie beschouwt slechts een beperkt gedeelte van de totale aardgasprijs die de eindafnemer betaalt. Naast de transportkosten, die samengesteld zijn uit de overbrengingskosten en de kosten van de opslag, LNG en flexibiliteit, moet men ook rekening houden met de CIF-prijs van het ingevoerde aardgas en de distributieprijs aan de kleine gasverbruikers.

Download het document (pdf, 338 kB)

Datum van goedkeuring

14 februari 2002

Referentie

Studie(F)020214-CDC-69

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact