Studie over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België

Samenvatting

Verscheidene studies onderzochten het aanbod van en de vraag naar elektriciteit in de verschillende Europese landen. Hieruit blijkt dat België voor de afstemming van het elektriciteitsaanbod met de elektriciteitsvraag een weinig comfortabele positie heeft. Het evenwicht tussen aanbod en vraag naar elektriciteit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid en is ook een essentiële voorwaarde om een goede werking van het elektriciteitssysteem te verzekeren. Deze studie wil de problemen in verband met het tekort aan productiecapaciteit van elektriciteit in België, die de goede werking van de Belgische markt kunnen schaden, aanhalen en de nodige maatregelen bepalen om de afstemming tussen elektriciteitsaanbod en –vraag in België voor de komende jaren te verzekeren.

Download het document (pdf, 174 kB)

Datum van goedkeuring

27 september 2007

Referentie

Studie(F)070927-CDC-715

Verwante publicaties

Thema's

Bevoorradingszekerheid elektriciteit, Productie

Print Contact