Studie over de organisatie van de veiling van virtuele productiecapaciteiten van elektriciteit

Samenvatting

Deze studie maakt enerzijds een analyse van de verkoop van virtuele productiecapaciteiten (VPP) van elektriciteit in Frankijk en anderzijds onderzoekt zij de eventuele noodzaak of de wenselijkheid om dit systeem in België in te voeren. Dit doet zij door de technische, juridische en economische aspecten ervan te behandelen. Het doel van deze studie is om, als de regering maatregelen zou nemen in verband met de VPP en in verband met de toegang tot de grenscapaciteit van het transportnet, voorstellen te formuleren voor de modaliteiten voor de organisatie van een systeem voor de VPP die optimaal aan de Belgische markt zijn aangepast.

Download het document (pdf, 328 kB)

Datum van goedkeuring

18 september 2003

Referentie

Studie(F)030918-CDC-214

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktplatformen

Print Contact