Studie over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België

Samenvatting

Deze studie geeft een inzicht in de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België. De basis voor deze ondersteuningsmechanismen bestaat uit het toekennen van groenestroomcertificaten aan producenten van groene energie. De invoering van een systeem van groenestroomcertificaten is één van de maatregelen die zowel de federale als de gewestelijke overheden hebben uitgewerkt om de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie te stimuleren. Tegen 2020 zou in België het aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik 13% moeten bedragen. In 2005 bedroeg dit aandeel nog 2,2%. België moet dus in 15 jaar nog een grote koof overbruggen.

Download het document (pdf, 1243 kB)

Datum van goedkeuring

20 mei 2010

Referentie

Studie(F)100520-CDC-966

Verwante publicaties

Thema's

Hernieuwbare energie

Print Contact