Federale bijdrage

De federale bijdrage is een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas. Ze dient ter financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt.

De CREG berekent en publiceert de eenheidstoeslagen van de verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

Print Contact