Advies betreffende een aantal bepalingen in verband met elektriciteit en aardgas van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan

Samenvatting

Het advies betreft hoofdzakelijk de bevestiging van de windconcessiezone binnen de Belgische zeegebieden, de instelling van twee nieuwe concessiezones voor de bouw en exploitatie van een energie-atol, de instelling van een zone voor een 'stopcontact op zee' en de vastlegging van een 'corridor' voor kabels en pijpleidingen.

Download het document (pdf, 13788 kB)

Datum van goedkeuring

17 oktober 2013

Referentie

Advies(A)131017-CDC-1287

Verwante publicaties

Thema's

Offshore windenergie

Print Contact