Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage bestemd voor de financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Download het document (pdf, 347 kB)

Datum van goedkeuring

11 april 2014

Referentie

Advies(A)140311-CDC-1316

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact