Samenvatting

In dit advies analyseert de CREG het ontwerp van het ontwikkelingsplan van Elia, waarbij onder meer de consistentie met het tienjarig netontwikkelingsplan van ENTSO-E wordt nagegaan en adviezen worden gegeven inzake het vermelden van kosten en het verantwoorden van investeringen. Verder bevat het advies een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van toekomstige ontwikkelingsplannen.
Download het document (pdf, 407.65 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)150203-CDC-1399