Advies over het voorstel van resolutie over de wijziging van de overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en over de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, ingediend door de heer Michel de Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen

Samenvatting

Het voorstel van resolutie gaat over een aantal maatregelen die moeten zorgen voor een betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten door het aanbrengen van wijzigingen aan het Consumentenakkoord. Met dit advies wil de CREG een aantal verduidelijkingen en verbeteringen in de tekst aanbrengen.

Download het document (pdf, 1376 kB)

Datum van goedkeuring

23 februari 2017

Referentie

Advies(A)1611

Verwante publicaties

Thema's

Levering elektriciteit, Levering aardgas, Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact