Samenvatting

Het voorstel van resolutie gaat over een aantal maatregelen die moeten zorgen voor een betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten door het aanbrengen van wijzigingen aan het Consumentenakkoord. Met dit advies wil de CREG een aantal verduidelijkingen en verbeteringen in de tekst aanbrengen.

Download het document (pdf, 1.31 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1611