Samenvatting

Dit eindadvies kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn. In het eindadvies formuleert de CREG een aantal opmerkingen over het nalevingsprogramma van de N.V. Balansys. De volgende stap is dat het nalevingsprogramma door de N.V. Balansys aan ACER zal moeten worden overgemaakt voor goedkeuring.

Download het document (pdf, 1.58 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)1618