Eindadvies over het nalevingsprogramma van de N.V. Balansys

Samenvatting

Dit eindadvies kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn. In het eindadvies formuleert de CREG een aantal opmerkingen over het nalevingsprogramma van de N.V. Balansys. De volgende stap is dat het nalevingsprogramma door de N.V. Balansys aan ACER zal moeten worden overgemaakt voor goedkeuring.

Download het document (pdf, 1652 kB)

Datum van goedkeuring

17 juli 2017

Referentie

Advies(A)1618

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact